Situacije , Katastarsko Topografski planovi , Parcelacije , Deobe , Objekti , Instalacije , Radovi u Inženjersko tehničkim oblastima , Kontrola temelja , Protokoli obeležavanja , Geodetske mreže ...
Projektovanje geodetskih i urbanističkih projekata , Digitalizacija planova , Digitalna obrada , Programiranje , Iznajmljivanje opreme , Uslužna obrada podataka , Prenos vlasništva , GPS , GIS , Obuka ...
Home
Delatnost
Organizacija
Zaposleni
Licence
Oprema
Vozila
Linkovi
DELATNOST

Privredno društvo za geodeziju "GEODET DB" d.o.o.Mali Zvornik registrovano je za sledeće delatnosti:

GEODEZIJA
-Snimanje i izrada Katastarsko Topograsfsih planova

-Snimanje Topografskih planova

-Deobe parcela

-Parcelacija

-Snimanje objekata

-Snimanje vodova

-Izrada "V" listova

-Referenciranje skeniranih podloga

-Digitalizacija planova

-Geodetski radovi u Inžemjersko tehničkim oblastima

-Izrada projekata geodetskog obeležavanja

-Izrada projekata geodetskih mreža

-Razvijanje geodetskih mreža , klasično ili primenom satelitske geodezije

-Određivanje GPS datuma

-Uslužna obrada podataka

-Obuka kadrova

-Prenos vlasništva

-Savetovanje

-Plotovanje

VESTI

KURSNA LISTA
URBANIZAM
-Izrada Urbanističkih projekata parcelacije i preparcelacije

-Legalizacija objekata

PROGRAMIRANJE

-Izrada namenskog softvera za oblast geodezije u jezicima C++ , Visual Basicu , Delphi , Lisp

-Izrada baza podataka

-Obuka kadrova

 

BROJ POSETA
computergametwittertrends.com

trenutno na sajtu

IZNAJMLJIVANJE OPREME

-GPS SOOKIA GSR2700ISX za rad u mreži referentnih tačaka

-GPS PROMARK 3 RTK za rad u mreži referentnih stanica i sa radio modemom.

-GPS PROMARK 3 RTK za rad u mreži referentnih stanica i sa radio modemom.

-GPS PROMARK 3 RTK za rad u mreži referentnih stanica i sa radio modemom.

-GPS PROMARK 3 RTK za rad u mreži referentnih stanica i sa radio modemom.

-TC 1010

-TC 1010

-TC 1600

-TC 400

-TC NTS 352

-TC SOOKIA

-NIVELIR ZEISS 007

-NAPOMENA:SVA OPREMA POSEDUJE VAŽEĆE UVERENJE O BAŽDARENJU

 
 
GEODET DB © 2010  AUTOR   DRAGAN   BOGIĆEVIĆ